Таємниця загибелі лауреата сталінської премії

12 липня 2014, 12:00

Корчинський Олександр Корчинський Олександр

Розслідувати смерть знаменитого письменника Натана Рибака не давав міністр транспорту УРСР

Багато видатнихниніюристи-адвокати,вчені, судді -вмолодостіпочиналислідчимив міліції чипрокуратурі.Ми вирішилирозпитати їхпронайпершісправи,які їмдовелосярозслідувати.Нижчепропонуємо увазічитачівспогади- інодістрашні,інодікурйозні,декількохвідомихвУкраїнілюдей.
Згадуєвидатний київськийюрист(наприклад,захищаввбивць ГеоргіяГонгадзе,крімПукача,є адвокатомекс-прем'єраПавлаЛазаренка іпр.),вминулому -відомийміліцейськийслідчий (розслідував,зокрема,загибельзнаменитогоактораЛеонідаБикова)ВікторЧевгуз:

- Післязакінчення школиМВСв70рокахябув призначенийслідчим уцентральний апаратУВС Київськоїобласті.Ідовелося мені,зовсім молодимфахівцем,займатисязагибеллюзнаменитогоукраїнського письменникаНатанаРибака(11 вересня1978 року).Його ім'янавічноувійшла в історіюнашої культури,Рибак,якавтор "Переяславської ради",бувлауреатомСталінськоїпремії(на ті часивищої нагородивкраїні),був,черездружину,родичемне менш знаменитогодраматургаОлександра Корнійчука.ЖивРибаку відомому будинкуписьменниківнавулиці Леніна(заразБогданаХмельницького),займаввисоку посадузаступника головиКомітетузахисту мируУРСР.За нимбула закріплена"Волга"ГАЗ-24з двомаводіямиз гаражаспецавтоколонниприМінтрансіУРСР,якаобслуговувалависокихчиновників.І ось одного разуводійД.(він живий ізараз)повізНатанаРибаканадачуврайоніІрпеня.Надорозі вінявноперевищившвидкість (свідкипізнішеназивали80-90 кмна годинувнаселеномупункті),до тогож пішовна забороненийобгінзліваавтомобіляМосквич-412,звертаємо ліворучнаперехресті вмісцевийдиспансер(за кермомбувфельдшер)."Волга"не втрималасяна шосе,вискочилана узбіччя,захопилалівоюпароюколіспісок,іїїкинулона дерево.Ударприпавна правусторону,де напасажирському сидіннізнаходився знаменитийписьменник.Рибак,хочаібув пристебнутийременем безпеки,сильновдарився головоюоб гострийкрайторпеди"Волги"(письменник бувмаленькогоросту) іпроломивчереп.У реанімаціївін помер.

Ніби звичайнеДТП,все ясно.Алеу справувтрутився...міністр транспортуУкраїни.Йомузовсім не хотілося"вішати"напідлеглуспецавтоколоннуДТПзі смертельним результатом,та ще зтакою знаменитоюжертвою.Мовляв,спецводіїза визначенням непорушуютьправила,томуД.не може бутивинен.МіністрподзвонивначальникуУВС Київськоїобласті,зяким, зрозуміло,був знайомий,і попросив "проконтролювати"правильнийрезультат розслідування.Генерал,відповідно,спантеличивначальникаслідчого управлінняУВС,той викликавмене, якому вже"відписали" справу.Ядоповів,що Д.напідписці проневиїзд,він не втікз місцяДТП,був тверезий,але правилаявнопорушив,є три свідки.Начальник:мовляв,незважаючи на це,є проблеми.Отриманонегласну вказівку,що виненфельдшер,який "невміє їздити",йогоі требатакимвизнати.Явідповідаю,що це ніяк неможливо... Тодіначальникнавчив мене,як вчинити.Він порадивпровестивсі експертизи,слідчий експеримент,але обвинуваченняводієвіспецколоніїне пред'являтидо останньої хвилини.А потім,каже,в одинденьпред'явити обвинувачення,підготуйобвинувальний висновокі тут жечерез прокурорапередайсправу до суду.Тоді ніхтоне встигневтрутитися...

ХИТРІСТЬСЛІДЧОГО.Ятакі вчинив.Довелосяхитрувати.Д.проходиву мене покияксвідок.Відадвокатавінсамвідмовився(тодізахисникпокладався нез моменту затримання,якнині,аз моменту закінченняслідства).Зрештоюяпідготував постановупро притягнення йогояк обвинуваченого іобвинувальний висновок.ЗапросивД.і пред'явивйому звинуваченняв порушенні ПДР,що спричинилосмертьлюдини.Потімвін ознайомивсяз матеріалами справи,врезультатінаписавклопотаннязакритипроти нього справу,бо,мовляв,не винен.Якажу,мовляв,добре,алеязобов'язаний всеоднопередати справупрокуроруі всуд,атамти доведешсвою невинність,раз,вважаєш,не порушувавправила.Натому й розійшлися.Причомуязнав,що міністр транспортуу відрядженнііповернеться лишечерезпару днів.Такі вийшло,Д.поскарживсязавгарові,що йогозробили винним,аледоповістимініструвони незмогли.Яжвтойже деньпоїхавдо прокурорарайону,показавсправу,все пояснив,він затвердивобвинувальний висновок,потіммиразом прибулидо судді.Тойпогодився знашими аргументами,призначивдатуслухань,але попросив,щобяособисто до ньогозавтрапривізД.,щобвручити томупід розпискуобвинувальний висновок.Менідовелося щеразсблефовать: мовляв,прокурортеж думає,що тиневинний,аледавайзавтрапід'їдемодо судді,тиі йогопереконаєш.Суддятежпідіграв,вручив йомуобвинувальний висновок,але сказав,мовляв,приходьчерезпаруднівна засідання,розберемося.Ілише тодіД.і йогокерівництво зумілодоповістиситуаціюмініструтранспорту.Але булопізнодлявтручання.Д.був визнаний виннимі засуджений до6років ув'язнення.Під вартуйого взялипрямовзалі суду.Після виходуна волю (вінвідбув3або 4 роки)Д.мені дзвонив,питав,сплю яспокійно,мовляв,засадивлюдину в тюрмуі совістьповиннамучити,... Явідповів,що совістьмоя чиста,я лишезібравдокази,аоцінювавїх суд.Якбипровини небуло,не було б іпокарання.

Реклама

.png_08

Чевгуз: "З хлопцем, якогояпосадив, тепердружу"

Своїм незвичайнимфіналомзапам'яталасятакож справапро жорстоке вбивствокиянинадвома17-річнимивихованцямиКиївськоговищого авіаційногоучилища(тодібулатака категоріяхлопців, яких бралиу військовіоркестрищешколярами,якправило,з неблагополучнихсімей,щось на зразоксуворовців,тільки прямовчастинах).Двахлопця,назвемі їхІгорем таВіктором,всуботнійденьмаялисявід неробства.Попилипива,хотілося ще,але небуло грошей.Більшпрудкийі зліснийІгорзапропонувавнапроситисяв попутникидо якого-небудьводієві,потім його"вирубати" ізаволодітимашиною.Він доручивВікторузагорнути вганчіркуцегла:мовляв,сядешззаду,яспереду,попрошуподорозізупинитися,тут тийогоібахнешь...Сказано- зроблено.

Підібравхлопців,насвоюбіду,власник"Волги"Н.,який їхаву відрядженняу Вінницькуобласть.Як потімрозповіла йогодружина,у нихсинвцей часслуживв армії,томуН.завждизупинявсянапрохання "голосуючих"воїнів.Ігорвибравзнайомий йомуділянку міжВишневимтаБояркою,і попросивН.їхатицією дорогою.Добралися докукурудзяногополя,тампопросилизупинитисяпо нужді...Як тількивстали,Вікторвийнявцегла ідвічі зсилоювдаривН.по голові(обидвапоранення,встановилиексперти,були смертельними).АлеІгорюцього здалосямало і,коли тіловитягнувз машини,вінсамще двічіпроломивжертвіголову.Тілокинули вкукурудзі,асамі поїхалидо Києва.Але вжетемніло,вонизаблукали ізаїхаливглухий кут.Сталирозвертатися,алемалодосвідченийІгорзадомв'їхавв дерево.У цеймоментповзнихпроїжджалапатрульнамашинаміліціїЗалізничногорайону.Заглянуливсалон -авін весь укрові!Хлопцівзатримали,і Вітячесно всерозповів.Ігор жевбивствозаперечував івсеваливнаприятеля.Ось у цеймоментдо справипідключивсяя.З Вікторомявстановивпсихологічнийконтакт,і незабаромсправа пішладо суду.Обидвахлопцяотримали по10років ув'язнення(більшенеповнолітнімдатибуло не можна).Цікаво інше:Вітя нетільки нетримавзла намене,"посадив" його,але ставрегулярнописатимені листиїхколонії.І так триваловсі 10 років,які вінвідсидівповністю.А одного разувжевикладаву вищій школіМВСУкраїни) менідоповіли,що менепитаємолодий чоловік.Яйоговідразуне впізнав,тоді вінпредставився: "Я- ВітяМ.!"Ще через піврокуяотримаввід Віктора...запрошенняна весілля!Яподякував,алена весілля непоїхав,бо не хотівсвоєю присутністюнагадувати всім,особливонареченій,про вбивство ітюремнихроках їїсудженого.Алетеплі стосункиз Віктором,який ставнормальною людиною,батькомсімейства іусвідомилисвоїгріхи,ми підтримуємодонині.Про Ігоряжне знаюнічого,крімтого,що вінвинутакі не визнав,сталобути,іне розкаявся.

Куляі ніж дляпрофесора

Відомийадвокат, який захищавватажкатакзваних"перевертнів" ІгоряГончарова,вчений-правознавець,професор ВікторБояров,свого часу пройшовшлях відрайонногослідчого доважнякаГенпрокуратури.

- Епізод,зякогопочну,маєзараз особливого значення,тому що мовапідепро ухиленнявід військової служби(нині,як відомо,вУкраїнівідновилипризов,і невсі молоділюдихочутьнадягатиформу,тому що боятьсявійнина Південно-Сході.- Авт.).Це було вСквирі (Київськаобласть),де япіслявузу бувстажистомнапосаді слідчогорайпрокуратури.З військкоматуповідомили,щопризовниквідрубав собіпалець,щоб не йтивармію.Япорушив справу заст.71КК УРСР(ухиленнявід призовушляхомчленоушкодження,дужерідко застосовуєтьсястаття).Хлопцяя незаарештовував,алезатримавнатри доби,кілька разівдопитував,зіставивдокази ідовів,що вінрубонув поруцісам.Незабаромпризовниксамзізнавсяу скоєному,але сталося ценезвичайним чином.Оскількиябув лишестажистом,прокуроррайонусамзголосився"розколоти"членовредітеля.Викликавйого на допит,показавсвою "корочку"і заявив,мовляв,бачиш,я начальниктвогослідчого.Вінтебезатримав,аявипущу,але тільки якщозізнаєшся.Тойі зізнався,після чогодійсновийшов зкамери.І...пішов під суд,який"відміряв" йомутрироки ув'язнення(миназивалитакий термін"Морфлот",бо тодів арміїслужили2 роки,анафлоті-3).Такщо хлопецьперехитривсамсебеі відсидівбільше, ніжслужив би.

Трохи пізнішевжеперейшов працюватив прокуратуруКиївської області)у Вишгородськомурайоні наостровіВеликийзнайшлидва трупиз вогнепальнимипораненнями.Хтосьзастреливкоханців,Г.і П.,з револьвераі потім щедобивножем.Дужеспецифічнийспосіб вбивства...Слідствоспочатку,як водиться,заарештувалочоловіка і дружинувбитих.Потімставсятрагікомічнийепізод:коливіддаликулюексперту,хтосьпереплутавїїз іншого,впідсумкуекспертдав висновок,щовипущенакуляз револьвера,закріпленого за...лейтенантомміліціїзпозавідомчоїохорони.Заарештувалище йлейтенанта... ПричомузатримувавофіцераособистоЕдуардФере,тоді щеполковник,одинз керівниківкарного розшукуУкраїни(пізніше вінстав керуватизовнішньою рекламоюреспубліки,дослужився догенерал-полковника,був "сіримкардиналом"приміністріЮріїКравченкоі"хрещенимбатьком"послужбісумнозвісногоОлексіяПукача.- Авт.).Заарештованісиділи,поки вКиєві влітку1983не сталосядужегучне вбивствоголовногосудового психіатраУкраїнипрофесораСаулаЛіфшиця.Сталося цепрямонатериторії лікарніім.Павлова,причомутим жеспецифічнимспособом:застрелили знаганаідобилиножем.Мене тежвключиливгрупу з розслідуваннязлочину.Виявилося,щобулисвідкивбивства,двісанітарки.Вони щераніше бачилинатериторії лікарнідужевисокого чоловікавджинсовомукостюміі темнихокулярах.А потімнаїхочах тойзустрівЛівшицяівсадив унього чотири кулі,після чогобивножем іпорізався.Слідствовирішило,щовбивця іжертвабули знайомі,можливо,професорколисьпроводивекспертизу,якане сподобаласячоловікові знаганом,і вінпомстився(ця версіяпотімпідтвердилася).

Однак такихекспертизЛіфшицпроводивтисячі.Когошукати?І тутдопомоглиоперативники,що розкриваликвартирну крадіжкувДніпровськомурайоні Києва.Тампідозрювавсявисокий чоловік,що носивджинсовий костюмі окуляри,з перев'язаноюрукою... Причомуобкраденійогозналиі навіть...довірилиключівід квартири,чим той іскористався.Встановили,щопідозрюваний -циган (або,як зараз кажуть,"ромськоїнаціональності") на ім'яСашаВолков.Раніше судимийперед останньоювідсидкоюнамагавсяприкинутисянеосудним,алеЛіфшицйоговикрив,Волковотримавтривалий термін.Іприсягнувся помститися...

Подальшебуло справоюоперативноїтехніки.За агентурнимиданимивстановилиприятелькуВолкова,якапоказала,що бачилау Сашінаган.Знайшли йдруга-таксиста,який допомагавВолковуу крадіжках,у тому числів останній.Таксисті вказавквартируна ЧервономуХуторі,де мігпереховуватисяСаша.Йоготамвирахували івзяли,правда,тойвідстрілювався.Затрималийого з тимсамимнаганомвруках,такщо провинусвоюВолковне заперечив.Визнаввін іподвійне вбивствонаострові,пояснив тим,що з часів"неправильної"експертизизненавидіввсіх євреїв.Вийшовшинасвободу,вінвирішив убитиЛіфшицяіздобув дляцьогоревольвер.Поїхав наострівВеликийпристрелятьнаган,і заставтамзаймаласялюбов'юпарочкуспецифічноїєврейськоїзовнішності.Івбивїхв якості тренування... Взагалі,заявивВолковнадопиті,наньому близько40вбивств,втому числінапівдні Росії,він дійснонеосуднийі проситьнезалежнуекспертизу.І якдоказ своєїнезвичайностіпоказавдолоні,наякихросли волосся... Йоговідправили до Москвина обстеженнявінститут судовоїпсихіатрії ім.Сербського.Але йтамйого визналиосудним.Апоки вінчекавпересиланняназад до Києва,тосидів укамеріБутирськійв'язниціразом з людиною,які вбилитрьох.Вінвиявився ...грузинськимєвреєм іколи зрозумів,що до ньогопідселилиярогоантисеміта,то вночізадушивсусіда по камері.Такщодо суду справуВолковатакі непотрапило,було закрито у зв'язкуз його смертю,і версія"антисемітських"вбивствдоведеноюФемідоюне стала.Не зумілимизнайтипідтвердженняідесяткамнібито скоєніВолковимвбивств.Хоча,хто знає ...

Хабар у...1рубль

Ось що розповів"Сегодня"колишній першийзаступник генпрокурораУкраїни,потімсуддяКонституційного суду ічленВищої радиюстиції СергійВинокуров:

- Багато роківязаймавсярозкриттямвбивств,будучислідчим-важнякавпрокуратурі Києва.Бували випадкистрашні,але бувалиі з елементамикурйозу.Наприклад,наПодоліз початку минулого століттяіснувавпублічний будинок.У 1916-му роцітудиприйшли двіпанянки-сестри:Соняі МаняБойм.Їм було по16років.Пізніше вонисталикерівникамицьогоборделя іпротрималися добрежнєвськогочасу.Алев 1973 роціСонюубили.Розслідуючице вбивство,ми приїхалитуди зБорисомІвановичемХряпа, легендоюкиївськогорозшуку.Будинок -типово "одеськийдворик".Усерединіподіленийнаклетушкиз ліжками,скрізь сміття,брудно.Хряпаі каже: "Маня,явасзнаюз 1949 року,ви жзавжди булипристойноїжінкою,і будинокмістилив порядку.Азаразщо:скрізь сміття,Сонюосьвбили,ходитьдо васвсякабосота... "Манявідповідає:"БорисІванович,не требаля-ля.Якабосота?До насходятьпристойнілюди,ось,наприклад,вчора бувнавіть одинКО-ЧЕ-ГАР!"

Але якщо говоритипро початоккар'єри,то,мабуть,найпершимсерйозною справоюдляВинокурова,тоді ще тількистажистаКиївської прокуратури,стало розслідуваннязникненняз дачівКонча-Заспі20-річного Євгена- синасекретаряЦККПУі членаПолітбюроМиколиБорисенко.Женясвяткувавз друзями,теждітьмивисокопоставленихбатьків, 7 листопада1970 року.За столомвідбулася сварка,і хлопецьпішов укущі,після чого йогоніхто більше небачив ("Сегодня"писалапро багаторічнийрозслідуванні цієїзникнення).Спочаткуслідством керувавслідчийз особливо важливих справпри прокурораУРСРЄвгенМакашев, якомуі надалиСергіяВинокурова.

-Під ранок8 листопада,колиу мене вжезакінчувалосячергуванняпоміськпрокуратурі,надійшов наказпрокурораКиєваЛінчевського:виїхативКонча-Заспу,в розпорядженняМакашева,- згадує СергійМаркіянович.- Там,в дачномумістечку,мибезвиїзнопровелитри доби.Яособистоудостоївсячестіоглянутивмістпомийноговідрана кухнідачіБорисенко... Пам'ятаю,перекладаюпорожнібанки з-підделікатесів,аМакашев, дивлячись на це,каже:"Як жеобмовляютьнедругинарадянський лад!Брешуть,ніби у наснемаєу продажуікри,крабів,трісковоїпечінки... Всеє, ось,подивіться,людижкупили... "Апоруч стоявкеруючий справамиЦККПУ.Ох,як вінглянувна ЄвгенаВасильовича!Алестримався,промовчав... Десьна3-4деньМакашевдоповідаврезультати розслідуванняособисто першомусекретарюЦККПУВолодимируЩербицькому.І запропонувавдужемудру річ-перегородитичастиназнаходиться поручозераівикачати воду(водолазні роботивжевестине можна було,бовстановивсялід).Упевнений,що мизнайшли бтілоЖені.Аленачальстворозсудилоінакше...

Чималонервівкоштували(особливо мені,молодому)допитиучасників застілля-дітей дужевисокопоставленихбатьків,які приїздилина урядовихлімузинах.ДопитуюякосьСемичастного(синколишнього главиКДБ СРСР.- Авт.),А він ...бубонитьвсі відповідіза заздалегідьприготовленоюпапірці!Добре,заглянувМакашев, якомубули данідуже великі повноваження,поспостерігавза цією сценою,потімпорвавпапірець,і пішовнормальна розмова...

Знайпершихсправзапам'яталосятакожвбивствоновонародженого.Йогоматусясталапершою людиною,якуязаарештуваву своїйслідчій практиці.Цей випадокмені запам'ятавсяще тим,що тодімені впершезапропонувалихабар.Приїхаладо менеїї мати,з села,просилапро побачення.Я, зрозуміло,дозволив.Вонасталаколупатисяввузлику,щосьрозмотувати,і дісталарубль.Каже:"Це тобі,синку,нацигарки".Азі мною вкабінетісидівтежслідчийСтепанЛотюк(майбутнійпрокурорКиєва).Вінпідморгнув меніі питає: "Ащо,більше немає?"жінка відповідає,мовляв,точнонемає,це останнігроші...Лотюк:"Сховайте,ми останніне беремо!"Так івийшли з цієїнезручної ситуації.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти