Останній серійний маніяк України повісився: де він орудував і як вбивці допомагали його ловити

18 серпня 2014, 15:38

Корчинський Олександр Корчинський Олександр

"Харцизький серійник", здавши аналіз ДНК, зрозумів, що попався і поліз у зашморг

Вчоравиповнивсярік зтогодня,яквприватному будинкумістаІловайська(Донецькаобласть) виявилитруп 41-річного чоловіка,ВолодимираК, який повісився.Натоймоментніхто,крім, зрозуміло,ріднихсамогубця,особливогозначення цьому фактуне надав.Однак,якексклюзивновдалосядізнатися "Сегодня",вберезнінинішньогорокунавколо цьогосамогубствапіднявсясправжнійскандал.З'явилисядокази,щоВолодимирК.- не хтоінший, яксумно знаменитий"харцизькийманіяк",який більше 10роківтримав в страхунаселення багатьохміст Донецькоїобласті(міліціяцівідомостіретельноприховувала,аколинашагазетапершапро це докладнонаписалавминуломуроці,то авторавикликалинадопитвУБОЗ).Шукалиманіякатисячіміліціонерів,йогоназивали"жахомтихмісць",МВСпроводило"круглістоли" за участюсвітилюриспруденціїУкраїнита кращихсищиків-експертів-слідчих,щобнатрапитинадумку -якспіймати серійноговбивцю.Алебагато роківвсебуломарно...

Можебути,натлінинішніхподій у тійжеДонецькійобласті,де щоднягинутьдесяткилюдей,злидніманіяка,якийгвалтував,спотворювавівбивавмолодихжінок,здадутьсяне такимивже страшними.Аленавряд чи цетакдлясімейзагиблих інавітьтих, хто вижив.Нагадаємо,щоза первиннимиданими,не встановленого тоді щеманіяказвинувачуваливп'ятинападах(це булопідтвердженоекспертизоюДНК).Однадівчина,АлінаГ.,дивомзалишиласявживих(їїрозповідьпроте, що трапилося, ми свого часупублікували).Пізнішез'ясувалося,що булощеодин напад,тамжертва,ВалентинаГ.,теж залишиласяживою,бо змогла"умовити"гвалтівника,розмовляючиз нимвсюніч.Він виливїйдушу,зізнавшись,що всьомувиною,мовляв,дівчина на ім'яЮля, яка кинула його.І йоговчинки- цепомставсімжінкамзананесену образу...Однак слідствовстановилощеякмінімум4епізоди,де діяввбивав)цейманіяк.Цеприховувалося,і миперші зіЗМІ,хтопро це говорить.Відносяться вонидо кінця 90-х, томупровестиекспертизуДНК непредставляєтьсяможливим.Алеза всімаіншими ознаками(спосібвбивства,певніслідитощо)є прямізбіги,що дозволяютьстверджувати-всі злочиниздійснені однієюманіяком."Ним виявивсягромадянинК., 1972р.н.,Українець,раніше не судимий,жительІловайська...17.08.13р. громадянинК.покінчивжиття самогубствомшляхом повішення...",-відповілинанашзапитвМВС.Такожповідомили,що 30червня ц.р.прокуратуразакрилакримінальне провадженняпосправіманіякау зв'язкузі смертюпідозрюваного.Іпідтвердили,що "харцизькийманіяк"бувостаннім звідомихсерійників,які орудуваливУкраїні.За різнимиприкидкамиекспертів,"харцизькийманіяк",швидше за все,занапастивдуш20-25,сталобути,ставчетвертим-п'ятимза кількістювбивствзавсюісторіюУкраїни(Онопрієнко- 52жертви,Ткач- близько40,Кузьменко-14,Довженко-21вбивство,про ціманіяків таїхнє ставлення до"колеги" мищескажемотрохи нижче).

Про те,якшукалиманіякаіпро інші подробиціцьогомоторошногосправи "Сегодня"розповів відомийексперт-психолог,полковникміліції ЮрійІрхін:

- Всього поцій справівходіслідства ірозшукувзялипонад 1500пробДНК!Запідозриликогось -берутьпробуівідправляютьдо Києва.І всі ціпробилежалиу нас,чекаючисвоєї черги.Але це дужедорогоі за часомдлянашоїлабораторіїна10років.Мисталивідбиратипідходящихпо психологічномупортретуізовнішнім даним,звузилицифруспочаткудо 100,потімдо 20 осіб.Їхпробиперевіриливпершучергу.Іколивберезні цьогорокудісталися доаналізівВовиК.,ДНК"вистрілила",єзбіг!Кинулисядо нього,але... виявилося,щочерезпаруднівпіслятого,якдільничнийвзяву Вовипробуслини,той,розуміючи,мабуть,щопопався,повісивсяу себе вдома.Однак требабулоостаточноідентифікуватиособистістьманіяка.Мало що,пробумігдільничнийпереплутатиабощеяка-небудьнакладка... Булоприйнято рішенняексгумуватитілоВовиК.Взялипробустовбуровоїклітини зйогопотиличноїчастини іпереконалися -цеманіяк,який,боячисьвідповідальностіза скоєне,покінчивіз собою.

Упевнений,що насправдіцейманіякскоївнабагато більшезлочинів,ніжмисьогодні про тезнаємо.Наприклад,насторожуєперервувйого "діяльності" з2002по 2009рік.Маніакальнеповедінка непередбачаєтакихпауз.Думаю,що він івці рокигвалтував івбивав,такщожертвнапевно більше,ніж9.Єдваваріанти: абовінзлодействовалвіншихмісцях,наприклад,вРосії,кудине разїздив, абопросторетельноховавтілажертв.Скажімо,взанедбанихшахтах,саморобнихкопанках,якихвтихмісцяхбагато.Але,на жаль,митепернаці питаннявженіколивідповідейне отримаємо...

Чому йоготакдовго немоглизнайти,хочавінживвтихже краях,де іскоювавзлочини?Скажучесно:булисильніпідозри,щоманіяк перебував внелегальнійзв'язкувміліціїабовспецслужбі.Тому що вінявномав інформаціюпро хід розслідуванняі вдалобагато роківуникавпасток,ашукалийогосерйозно.До нього,поідеї, повиннібулиприйтинабагато раніше,за всіма ознаками.Чомуне прийшли,- питання

Реклама

_01_77

Екс-дружина:"Приходивбрудний, ізплямамикрові"

Яксталовідомо "Сегодня"з власнихджерел упрокуратурі, що закрила"справухарцизькогоманіяка",післявстановлення особисерійноговбивцівберезніц.р.булидопитанівсі йогородичіта друзі.Виявилося,щомати-пенсіонеркараніше живев будинку,де ранішемешкавіВолодимир(тамвін іповісився).Батько померкількароків тому відцирозупечінки.Є такожсестраі колишнядружина з15-річнимсином.

Народивсяі вирісВолодимирК.втому ж будинкувІловайську,про якиймова вище.Живтамз батькамидо 1995року, поки неодружився.Потімпереїхавдо дружинивХарцизьк.Ів 1998році в цьомумісті почавсякошмар(див.Інфографіку).Першоюзагинула30 травня18-річнаЮляГ.Причомусадистжорстокопоглумивсянаднею,всадившив живуплотьтуфельку... Єверсія,щоцяЮляі була тієюсамою дівчиною,вякузакохавсяманіяк,алеякавзаємністюйому невідповіла.Причомуоднабабуся,сторожиханакладовищі,розповідалапізніше,мовляв,намогилуЮлічастоприходивхлопець,ридавнамогилі.Постоїть,поплаче,піде.Але тодіоточенняЮліне досліджувалося,списалинавипадковевбивство.Лише черезбагато роківцей злочинвключиливсерію"харцизькогоманіяка".Можливо,з цього почаласяпомстачудовиськавсього жіночого роду... Апотімманіяквже"увійшову смак" і немігзупинитися.

У 2002році ВолодимирК.поїхав зХарцизькавРосію,де пробувдо 2004року.Того року вінрозлучився з дружиноюі виїхавназаробіткивКрим до2009-го.(Ось і пояснення, чомувдіяхманіяканатериторіїДонецькоїобластібула перерваз2002-гопо 2010рік -йогопростотамне було.АосьвРосіїта Кримувін,вважаєекспертЮрійІрхін,напевно "наслідив",треба бціслідивідшукати,хочавнинішній ситуації цемалоймовірно.)

Колишнядружинанадопитіпоказала,щоВованіколи її небив,буввельминіжним,алеподружніобов'язкивиконувавнеохоче,вкрайрідко.За роки життявХарцизькуВолодимир неразприходивпізно,причомубрудний,зплямамикровінаруках, обличчі,одязі.Пояснювавцеміфічнимибійками,хочатілеснихушкодженьніколине мав.Аміг і зовсімне прийтидодомуночувати(наприклад,з ВалеюГ.маніякпровіввсюнічвкущах.-Авт.).Постійноїроботи не маві небажав мати(він навітьсереднюшколуповністю незакінчив),з 1997 рокуставсильновипивати,з друзівзалишилися лишетовариші по чарці.Нарозлученняв 2004 роціжінкаподаласама,такяк "Вова" сім'ювзагалізакинув.Із цього рокужодних контактівз колишнімчоловіком вонане підтримувала.Та йвін навітьсиномне цікавився.Уманіякабулизовсім іншіінтереси

_01_78

Реклама

Експерти:"Портрет" виявивсясхожий

Як розповівдля"Сегодня"експертполковникміліції ЮрійІрхін,для упіймання"харцизькогоманіяка"був складениййогопсихологічнийпортрет, заснованийнасвідченняхжертв, якізалишилися в живих, атакожнааналізізлочинівіслідів.Тепервжеможнасказати,що багато положеньцьогопортретазбіглисяз реальноюособистістюВолодимираК.Самеце,до речі,допомогловсвій часзвузитиколопідозрюванихз1500 до20 осіб і,вкінцевому рахунку,вийтина слідманіяка.(На думкуексперта,схожимивиявилисяіфізичнірисиманіяка,про щочитачіможуть судити,порівнюючипоміщенийвищекомпозиційнийпортрет-фотороботз частковоопублікованоюфотографієюпідозрюваного.)

Нижченаводимовпереказівитримкизі згаданогопсихологічногопортрета,зробленогозадовго до встановленнясправжньоїособистостілиходія.

На думкуекспертів,в 2010 роціманіякубуло32-45років(ВолодимируК.виповнилося38),жив він уприватному будинкувХарцизькуабоІловайську(на діліК.жив ітам,ітам),мігкурсуватиміжцимипунктами(такі було).Діяльністьйогоне носилаінтелектуальногохарактеру,восновному цеважка фізична праця.Низький освітнійтакультурнийрівень.Проживавіз співмешканкоюабозматір'ю(вточку!).З2001по2010рр.,Швидше за все,був відсутнійвДонецькійобласті,мігвиїжджатиназаробіткивРосію(і цевиявилосяправдою).Схильнийдо вживанняміцнихспиртнихнапоїв,які,всвоючергу,загострюютьагресивність.Першітривбивстваскоїв,експериментуючизі знаряддямизлочину(ніж,петля,утоплення),впідсумкузупинивсяна петлі,яку згодомзавждизастосовуваві,швидше за все,носив ізсобою,зробивши "продовженнямруки"(це,до речі,підмітив і"колега"-маньякАнатолійОнопрієнко).Велика ймовірність,щоманіякповертаєтьсянамісця скоєннязлочинів,атакожходитьнакладовища,депохованіжертви,щоб щеразвідновитивпам'яті іпережити тігострідляньогомоменти (дійсно,свідкибачиливтакихмісцяхпідозрілого чоловіка,аАлініманіякнавітьнадзвонювавпо телефонупіслянападу,використовуючипосередника).Експертиприпустили,щоу злочинцяпроблеми зсексомякпсихологічного,такі фізичногохарактеру, що породжуєпевнікомплексиі бажаннясамоствердитисяшляхомнасильства (про такі проблемиу ВолодимираК.згадувалайого колишнядружина,сексуальнунездатністьманіякавідзначалаізалишена в живихВалентинаГ.).І,нарешті,впортретівідзначенависокаступіньобережностіманіяка,яка і дозволилайому(порядз іншимифакторами)багато роківйти відвикриття
.

_01_79

_01_82

_01_83

Реклама

АЛІНА: "ОБНЮХУВАТИ ДІМ МАНІЯКА ЯНЕПОГОДИЛАСЯ"

Свого часумипублікувалирозповідьдивомзалишиласявживихАлінипро подіїтогожахливоговечора,колинанеї напавманіяк.Дівчина довголікувалася,алезнайшлавсобі сили незламатисявідвантажустрашнихспогадів,вступила до вузу.Припідготовці цьогоматеріалу мизновупоспілкувалисяз Аліною(вонавчитьсявДонецьку,алезаразживе вдома,вМакіївці).

-Менінавесніподзвонили зміліції Донецькаі повідомили,щоманіяказнайшли,але,на жаль,вінповісився,-сказалавона.-ІпопросилиприбутивХарцизькнайого впізнання.Показаликількафотографійпідозрюваного,зробленихза його життя.Хотіли щепривезтименедодому досамогубця,щобяпринюхалася,може,впізнаювластивий йомузапах...Однакзі мноювХарцизькїздивмійстаршийбрат,таквінкатегоричнозаборонив це робити:мовляв,разекспертизаДНКпоказала,щопідозрюванийК.іманіяк-вбивця- одна особа,тодо чого цізайві хвилюванняідушевнітравми.Словом,явідмовиласятудиїхати ібачила тількифотографії.Розповілименіпро самогубцядужемало,лише те,що всізвалийогоВова,вінбувз пристойної сім'ї,безособливої освіти,працювавнапростихроботах...

Там,наупізнанні,язустріласязВалентиною,тежвижилажертваманіяка.Моєвраження дещодвояке.Адже йогофотографії незовсім свіжі,вінтаммолодше,ніжбувпри зустрічізі мною.Вмоментйогонападунамене булотемно,ядужезлякалася,до того жу мене взагаліпоганий зір... Томуяманіякавформальновпізнала,але,якщочесно,тількивізуальноне моглаб дати100%-ї гарантії,щосамогубецьіє мійкривдник.Впізнала йогоіВалентина,причомубільшоднозначно,ніжя,такякбачилайого набагатодовшеі краще.Більштого,коли їйповідомилиадресусамогубці,виявилося,щовінживбуквальнопоруч знею,мало не черездорогу...І весь цей часходивдесь поодних із Валеювулицях...Томувона дужезраділа,дізнавшись,щоманіякабільше немаєі цейкошмарне повториться.Мені більшенічого не повідомили,лишепризначилидату- 12травня, -коли,мовляв,справу закриютьівсерозкажуть.Аленіхтобільше недзвонив,потім почалисябойовідії,івсезаглохло.Ятільки відвасдізналася,що справавсе-такизакрита
.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти